Δώστε στην επιχείρηση σας αυτό που της αξίζει

Διαχείριση εσόδων-εξόδων για επιχειρήσεις και οργανισμούς με αποδοχή πληρωμών μέσω ΔΙΑ.Σ.
και ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής καθώς και ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών.

Δείτε το διαχειριστικό της υπηρεσίας μας

Mycloudbiz:
Το εμπορικό
πρόγραμμα που
σας λύνει τα χέρια!

κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, αποθήκη, έκδοση ηλεκτρονικών παραστατικών, έσοδα, έξοδα, διαχείριση πελατών, έλεγχος ΑΦΜ, ΓΓΠΣ, VIES, στατιστικά, ERP.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΜΕΣ

δείτε τα χαρακτηριστικά παρακάτω

Ηλεκτρονικά παραστατικά και έσοδα - έξοδα.

Έχετε την δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των παραστατικών σας καθώς και να τα αποστέλλετε στους πελάτες σας μέσω email ή να τα εκτυπώνετε ακόμα και με φορολογικό μηχανισμό όπου απαιτείται. Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα έξοδα και τα έσοδα της επιχείρησης σας, ώστε να βλέπετε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης σας άμεσα.

Διαχείριση πελατών και αποθήκης προϊόντων και υπηρεσιών.

Μπορείτε να διαχειριστείτε του πελάτες εισάγοντας τα στοιχεία τους για την εύκολη έκδοση παραστατικών και άλλων λειτουργιών του συστήματος, καθώς και να εισάγετε και να επεξεργάζεστε την ποσότητα και τα είδη των προϊόντων ή/και υπηρεσιών σας, ώστε να γνωρίζεται πάντα την πραγματική εικόνα της αποθήκης σας.

Αποδοχή πληρωμών με χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής.

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε έκδοση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής και να αποδέχεστε τις πληρωμές σας μέσω των συστημάτων των τραπεζών (ΔΙΑ.Σ.), ώστε να ενημερώνεστε αυτόματα για κάθε πληρωμή χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος των λογαριασμών σας ή και την διασταύρωση των αποδεικτικών πληρωμής.

Έλεγχος ΑΦΜ από ΓΓΠΣ και Ευρωπαϊκή βάση VIES.

Το σύστημα μας υποστηρίζει τη διασύνδεση με την ΓΓΠΣ και την ευρωπαϊκή βάση VIES για τον έλεγχο ΑΦΜ των νομικών προσώπων και διασταύρωση των στοιχείων τους. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε με αυτό το τρόπο αν ένα ΑΦΜ είναι ενεργό τη στιγμή που εκδίδεται το παραστατικό σας για να είστε πάντα νόμιμοι και σίγουροι.

Ηλεκτρονικά παραστατικά και έσοδα - έξοδα.

Έχετε την δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των παραστατικών σας καθώς και να τα αποστέλλετε στους πελάτες σας μέσω email ή να τα εκτυπώνετε ακόμα και με φορολογικό μηχανισμό όπου απαιτείται. Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα έξοδα και τα έσοδα της επιχείρησης σας, ώστε να βλέπετε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης σας άμεσα.

Διαχείριση πελατών και αποθήκης προϊόντων και υπηρεσιών.

Μπορείτε να διαχειριστείτε του πελάτες εισάγοντας τα στοιχεία τους για την εύκολη έκδοση παραστατικών και άλλων λειτουργιών του συστήματος, καθώς και να εισάγετε και να επεξεργάζεστε την ποσότητα και τα είδη των προϊόντων ή/και υπηρεσιών σας, ώστε να γνωρίζεται πάντα την πραγματική εικόνα της αποθήκης σας.

Αποδοχή πληρωμών με χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής.

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε έκδοση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής και να αποδέχεστε τις πληρωμές σας μέσω των συστημάτων των τραπεζών (ΔΙΑ.Σ.), ώστε να ενημερώνεστε αυτόματα για κάθε πληρωμή χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος των λογαριασμών σας ή και την διασταύρωση των αποδεικτικών πληρωμής.

Έλεγχος ΑΦΜ από ΓΓΠΣ και Ευρωπαϊκή βάση VIES.

Το σύστημα μας υποστηρίζει τη διασύνδεση με την ΓΓΠΣ και την ευρωπαϊκή βάση VIES για τον έλεγχο ΑΦΜ των νομικών προσώπων και διασταύρωση των στοιχείων τους. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε με αυτό το τρόπο αν ένα ΑΦΜ είναι ενεργό τη στιγμή που εκδίδεται το παραστατικό σας για να είστε πάντα νόμιμοι και σίγουροι.

Ηλεκτρονικά παραστατικά και έσοδα - έξοδα.

Έχετε την δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των παραστατικών σας καθώς και να τα αποστέλλετε στους πελάτες σας μέσω email ή να τα εκτυπώνετε ακόμα και με φορολογικό μηχανισμό όπου απαιτείται. Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα έξοδα και τα έσοδα της επιχείρησης σας, ώστε να βλέπετε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης σας άμεσα.

Διαχείριση πελατών και αποθήκης προϊόντων και υπηρεσιών.

Μπορείτε να διαχειριστείτε του πελάτες εισάγοντας τα στοιχεία τους για την εύκολη έκδοση παραστατικών και άλλων λειτουργιών του συστήματος, καθώς και να εισάγετε και να επεξεργάζεστε την ποσότητα και τα είδη των προϊόντων ή/και υπηρεσιών σας, ώστε να γνωρίζεται πάντα την πραγματική εικόνα της αποθήκης σας.

Αποδοχή πληρωμών με χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής.

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε έκδοση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής και να αποδέχεστε τις πληρωμές σας μέσω των συστημάτων των τραπεζών (ΔΙΑ.Σ.), ώστε να ενημερώνεστε αυτόματα για κάθε πληρωμή χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος των λογαριασμών σας ή και την διασταύρωση των αποδεικτικών πληρωμής.

Έλεγχος ΑΦΜ από ΓΓΠΣ και Ευρωπαϊκή βάση VIES.

Το σύστημα μας υποστηρίζει τη διασύνδεση με την ΓΓΠΣ και την ευρωπαϊκή βάση VIES για τον έλεγχο ΑΦΜ των νομικών προσώπων και διασταύρωση των στοιχείων τους. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε με αυτό το τρόπο αν ένα ΑΦΜ είναι ενεργό τη στιγμή που εκδίδεται το παραστατικό σας για να είστε πάντα νόμιμοι και σίγουροι.

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

  • Responsive εμφάνιση - Καλύτερη λειτουργικότητα και χρήση από κινητές συσκευές (smartphones και tablets).
  • Διασύνδεση με inSMS - Δυνατότητα αυτόματης αποστολής SMS για ενημέρωση των πελατών σας (προϋποθέτει την αγορά SMS credits).

Δείτε τα πακέτα μας

Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, τα πακέτα του Mycloudbiz έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που μπορούν να καλύψουν κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά.